Nieuws

Vrijdag 5 oktober is Strandpaviljoen Puur door een flinke brand getroffen. Helaas is het paviljoen niet meer te redden. We zijn ontzettend geschrokken. Gelukkig kunnen we zeggen dat alle medewerkers en gasten veilig zijn.

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor alle steun en medeleven die we hebben mogen ontvangen. De reacties waren ontroerend, meelevend én geven ons extra energie om te gaan werken aan een nieuwe PUUR. Dank daarvoor!

Zodra we meer weten over de toekomst van Puur zullen we dat u berichten via de site en nieuwsbrief.